Tänään on tiistai, 18. kesäkuuta 2024    |  Klo.  21:33  
Tunnus   Salasana   
  Etusivu
  «« Varauskalenteri »»
  Varaustilanne
  LUHTAANPIRTTI
  SAUNAT
  TAKKATUPA
  GRILLI
  SOUTUVENE
  VAUNUPAIKKA
  ÄÄNILAITTEET ym
  Palaute
  Rekisteriseloste
  Käyttöehdot
  Ohjeet
  Käyttöehdot TakaisinNäissä käyttöehdoissa kerromme Internet-sivuillamme julkaistavan aineiston käyttöä koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme. Yhdistyksellämme on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

Internet-sivumme on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Näihin ehtoihin ja Internet-sivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Sivujemme visuaalinen ilme ja sivuillamme julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit, ohjelmistot ja äänet ovat yhdistyksemme tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaan aineistoon.

Sivuillamme julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin Internet-sivuihin. Lehdistötiedotteita saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan.

Vastuu sivujen sisällöstä

Internet-sivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa yhdistyksestämme, palveluistamme ja tuotteistamme. Kaikki sivuillamme annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana. Yhdistyksemme tekee parhaansa, jotta näillä sivuilla olevat tiedot ovat ajan tasalla ja pitävät paikkaansa mutta emme vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta kävijän tarpeisiin tai tietojen perusteella tehtyjen toimien tuloksesta. Yhdistyksemme ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisestä vahingosta, joka saattaa aiheutua näillä sivuilla tarjoamaamme palveluun ja sen käyttöön liittyen. Yhdistyksemme ei vastaa sivujen sisällön, niillä olevien välineiden tai palveluiden oikeellisuudesta tai soveltumisesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Lukuun ottamatta soveltuvaa pakottavaa lainsäädäntöä sivuilla olevien tietojen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta.

Yhdistyksemme ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa näille sivuille linkitettyjen sivujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Vastaavasti emme myöskään vastaa sivuillamme olevien keskustelupalstojen tai muiden vastaavien kävijöiden lähettämää aineistoa sisältävien palveluiden sisällöstä. Yhdistyksellämme on oman harkintansa mukaan oikeus mutta ei velvollisuutta poistaa kävijöiden lähettämä aineisto sivuiltamme, ellei Suomen pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita Suomen pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia.

Yhdistyksellemme lähetetyn aineiston osalta lähettäjä vastaa siitä, ettei toimitettu aineisto loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia tai ole lainvastaista tai loukkaavaa sekä vastaa kaikista kustannuksista, joita yhdistyksellemme lähetetyn aineiston lainvastaisuuden tai loukkaavuuden johdosta syntyy. Lähettäjä on vastuussa yhdistyksellemme kaikista kuluista, jotka aiheutuvat sille lähetetyn aineiston johdosta syntyneistä vaatimuksista yhdistystämme kohtaan. Lähettäessään aineistoa lähettäjä on tietoinen siitä, että yhdistys voi halutessaan ilman vastuuta ja korvausvelvollisuutta julkaista joko aineiston kokonaisuudessaan tai minkä tahansa osan siitä ja/tai liittää lähetettyä aineistoa johonkin toiseen materiaaliin tai yhdistyksen tuotteeseen.

Ohjelmistojen käyttö

Kaikki yhdistyksemme sivustoilta ladattavissa olevat ohjelmistot ovat yhdistyksemme tai sen toimittajien tekijänoikeudellisesti suojattuja töitä. Ohjelmistojen käyttöön sovelletaan ohjelmistoihin sisältyvien tai niiden mukana toimitettavien käyttöoikeussopimusten ehtoja. Käyttäjä ei saa ladata tai asentaa ohjelmistoja, ennen kuin käyttäjä on lukenut ja hyväksynyt ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen ehdot. Ohjelmistojen jäljentäminen ja edelleen jakelu on kielletty, ellei ohjelmiston käyttöoikeussopimuksessa toisin nimenomaisesti mainita.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Sivuillamme kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Rekisteriselosteemme löytyy sivuiltamme kohdasta rekisteriseloste.

Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP -osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla nk. eväste (cookies) -tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Kävijä voi selaimen asetuksilla kieltää cookies -tiedostojen lähettämisen koneellensa mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia sivujemme osia. Näitä tilastotietoja käytetään sivujen kehittämiseen ja parantamiseen.

Sivuillamme voidaan kerätä henkilötietoja kävijän rekisteröityessä palvelumme käyttäjäksi, osallistuessa kilpailuihin, kyselyihin tai, jos kävijä muutoin lähettää meille sivujemme kautta henkilötietojaan. Ellei ko. palvelun tai kilpailun yhteydessä ole muuta mainittu, henkilötietoja käsitellään sivuillamme tarjottuun palveluun tai toimintaan liittyvään tarkoitukseen, kuten esimerkiksi kilpailun ratkaisemiseen tai vastataksemme kävijän tiedusteluun sekä tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietolain 19 §:n mukaisesti tietoja voidaan lisäksi käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei kävijä ole kieltänyt tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin. Suoramarkkinointikielto ja muutokset yhteystiedoissa voidaan ilmoittaa ottamalla meihin yhteyttä.

Jos kävijä lähettää yhdistyksellemme toisen henkilön tietoja tai hän on alle 18-vuotias, tulee hänen varmistaa, että tietojen luovuttamiseen yhdistyksellemme on ao. henkilön tai huoltajan suostumus näiden ehtojen mukaista käyttötarkoitusta varten.

Mikäli tässä sopimussuhteessa tai sen perusteella tapahtuvasta palvelun käytöstä aiheutuu asiakkaalle vahinkoa, on palveluntarjoajan vastuun vahingonkorvausvelvollisuuden osalta enintään asiakkaan maksaman yhden (1) kuukauden palveluista maksamien maksujen määrä. Viat ja häiriöt palveluntarjoaja korjaa normaalina työaikana. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hinnoittelua ja maksuperusteita, mutta niistä ilmoitetaan selkeästi asiakkaalle www-sivuilla tai sähköpostitse.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi yhdistyksemme lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason yhdistyksemme on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein. Rekisteriselosteessa on tarkemmin määritelty henkilötietojen käsittely.


© NettiTieto Oy - NTG Finland 2024